Klostret 6:3, fd Spet 1:11, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MF (1968) [sv]

Klostret 6:3, fd Spet 1:11, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:3, fd Spet 1:11
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 071 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/089cd9a5-de62-4092-ac1b-2f575c097611 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:3, fd Spet 1:11, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MF
Investigation type
Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1968

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:3, fd Spet 1:11
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1968
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 071
Swedish

Timespan
08/08/1968 - 17/09/1968

-Earliest time
08/08/1968
-Latest time
17/09/1968
Place
Klostret 6:3, fd Spet 1:11, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:3, fd Spet 1:11, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1968
Result

Undersökningen gjordes i samband med schaktning för infartsväg till parkeringsplats, i den norra utkanten av den medeltida stadskärnan i Lödöse. Parkeringsplatsen, som är belägen direkt öster och nordöst om denna schaktning undersöktes samma år och har grävningsbeteckning ME.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Medeltidsstaden 21, Gamla Lödöse, Rapport Raä och SHM. Stockholm 1980
Swedish

Lödöse museum
MF

-Id
MF
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
071

-Id
071
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:747:01
-Id
14:1462:747:01
-System
StadsGIS
No hits.