206 Markanläggning, Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 206 (2012) [sv]

206 Markanläggning, Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning, ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Gata: Sturegatan
Fornlämning: 232
Rapport: Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm 29915:1-2
Diarienummer: Vlm 140064
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1563-12
Undersökt tid: 2012
Kommentar: Fynd av slagg och bränd lera i brunnar. Kolprove...
Arkeologisk förundersökning (2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning, ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Gata: Sturegatan
Fornlämning: 232
Rapport: Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm 29915:1-2
Diarienummer: Vlm 140064
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1563-12
Undersökt tid: 2012
Kommentar: Fynd av slagg och bränd lera i brunnar. Kolprover daterar kulturlager till mellan 1480-1660. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2014. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:41
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/0f8cc51d-2591-4635-9437-5abef5d64891 | RDF/XML | JSON-LD
Name
206 Markanläggning, Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 206
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2012) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning, ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Gata: Sturegatan
Fornlämning: 232
Rapport: Tre brunnar och 25 löpmeter schakt i Sturegatan, Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm 29915:1-2
Diarienummer: Vlm 140064
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1563-12
Undersökt tid: 2012
Kommentar: Fynd av slagg och bränd lera i brunnar. Kolprover daterar kulturlager till mellan 1480-1660. Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2014.
Swedish

Timespan
2012 - 2012

-Earliest time
2012
-Latest time
2012
-Role
-Person
  Report
2012:64

-Report number
2012:64
-Number
29914
No hits.