Ål 188:1(4) (Gruvhål) [sv] Place holder

Ål 188:1(4) (swedish)

Fornlämningar i Dalarnas län (Externa data) [sv]

Contact information
Denna sida använder data från K-Samsök (http://www.ksamsok.se/). [sv]
Last changed
09/10/2017 09:26:48
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/11120000006277