Brottberga 6:22, Skerike (RAÄ 1050) VLM 367 (2013 - 2014) [sv]

Other languages: Brottberga 6:22, Skerike (RAÄ 1050) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning (2013-2014) genomförd av Societas archaeologica Upsaliensis utförd av Lena Sundin på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:22
Plats: Brottberga
Fornlämning: 1050
Rapport: Brottberga
Rapportförfattare: Lena Sundin
Diarienummer: Vlm 170121
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4770-13, 431-5550-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: Förhistorisk...
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning (2013-2014) genomförd av Societas archaeologica Upsaliensis utförd av Lena Sundin på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:22
Plats: Brottberga
Fornlämning: 1050
Rapport: Brottberga
Rapportförfattare: Lena Sundin
Diarienummer: Vlm 170121
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4770-13, 431-5550-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: Förhistoriska boplatslämningar hittades. Fynden och kolprover gav en datering till senneolitikum - bronsålder. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/07/2017 16:11:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/15818402-43a7-45a4-96ac-0a5af4a34940 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brottberga 6:22, Skerike (RAÄ 1050)
Swedish

Identity
VLM 367
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning, Särskild arkeologisk undersökning (2013-2014) genomförd av Societas archaeologica Upsaliensis utförd av Lena Sundin på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Skerike
Församling: Västerås
Fastighet: Brottberga 6:22
Plats: Brottberga
Fornlämning: 1050
Rapport: Brottberga
Rapportförfattare: Lena Sundin
Diarienummer: Vlm 170121
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4770-13, 431-5550-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: Förhistoriska boplatslämningar hittades. Fynden och kolprover gav en datering till senneolitikum - bronsålder.
Swedish

Timespan
2013 - 2014

-Earliest time
2013
-Latest time
2014
-Role
Report
2014:11
-Report number
2014:11
No hits.