356 Markanläggning, Ledningsdragning (RAÄ 62) VLM 356 (2000 - 2001) [sv]

Other languages: 356 Markanläggning, Ledningsdragning (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av markanläggning, ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Rådmansgatan, Kungsgatan
Plats: Stora torget
Fornlämning: 62
Rapport: Stadslager i Sala
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 00:73-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1148-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Fynd av kulturlager, gatubeläggningar a...
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av markanläggning, ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Rådmansgatan, Kungsgatan
Plats: Stora torget
Fornlämning: 62
Rapport: Stadslager i Sala
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 00:73-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1148-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Fynd av kulturlager, gatubeläggningar av kullersten och slagg, men även keramik och spik. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 11:25:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1fbf1cb1-3b55-459c-ba43-fb7289d761de | RDF/XML | JSON-LD
Name
356 Markanläggning, Ledningsdragning (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 356
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning (2000-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av markanläggning, ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Rådmansgatan, Kungsgatan
Plats: Stora torget
Fornlämning: 62
Rapport: Stadslager i Sala
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 00:73-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-1148-00
Undersökt tid: 2000-2001
Kommentar: Fynd av kulturlager, gatubeläggningar av kullersten och slagg, men även keramik och spik.
Swedish

Timespan
2000 - 2001

-Earliest time
2000
-Latest time
2001
-Role
-Person
Has investigated
Report
2001:2

-Report number
2001:2
No hits.