Tomta 3:1, Romfartuna (RAÄ 219) VLM 314 (2005) [sv]

Other languages: Tomta 3:1, Romfartuna (RAÄ 219) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Romfartuna
Fastighet: Tomta 3:1
Fornlämning: 219
Rapport: Stora Ålbo gamla tomt
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28485:1-4)
Diarienummer: Vlm 050020
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-569-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: Spår av en smedja hittades på bytomten. Dateras till 1700-talets senare del geno...
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Romfartuna
Fastighet: Tomta 3:1
Fornlämning: 219
Rapport: Stora Ålbo gamla tomt
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28485:1-4)
Diarienummer: Vlm 050020
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-569-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: Spår av en smedja hittades på bytomten. Dateras till 1700-talets senare del genom fynden av ett kritpipshuvud och keramik [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/21768f53-c044-44a8-a24a-2f5fdfdddcf6 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tomta 3:1, Romfartuna (RAÄ 219)
Swedish

Identity
VLM 314
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Romfartuna
Fastighet: Tomta 3:1
Fornlämning: 219
Rapport: Stora Ålbo gamla tomt
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm (28485:1-4)
Diarienummer: Vlm 050020
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-569-05
Undersökt tid: 2005
Kommentar: Spår av en smedja hittades på bytomten. Dateras till 1700-talets senare del genom fynden av ett kritpipshuvud och keramik
Swedish

Timespan
2005 - 2005

-Earliest time
2005
-Latest time
2005
-Role
-Person
Report
2005:A27

-Report number
2005:A27
-Number
28485
No hits.