Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-MS (1977) [sv]

Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1977

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1977
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 130 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/27b821f3-2a0b-4fc1-9468-7e43053ae9b4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-MS
Investigation type
Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1977

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1977
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 130
Swedish

Timespan
14/06/1977 - 09/08/1977

-Earliest time
14/06/1977
-Latest time
09/08/1977
Place
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1977
Result

Anledning:
Arkeologisk schaktning för vattenledning inom en sträcka av 80 samt 250 m.

Beskrivning/sammanfattning:
I den södra delen av schaktet påträffades en sten- och trälagd gata i fyra skikt som har löpt parallellt med den norra åarmen på dess norra sida. Norr om denna kunde 3-4 byggnader i 4-6 skikt konstateras med hjälp av lergolv med kraftiga sotansamlingar både ovan och under. Ytterligare en byggnad i 1 skikt med tegelgolv samt en avfallsgrop fanns i den norra delen av schaktet. Slutligen fanns spår efter 3 parallella diken belägna i öst-västlig riktning av vilka det ena var försett med flätverk.

Fynd:
Husgerådsfragment är vanligt förekommande medan antalet spik är relativt fåtaligt. Ben/Horn, Glas, Keramik (stor mängd kärl), Lera, Läder (skor, väska, knivslida mm), Metall (kärl, lås, nyckel, kniv, gryta, borr, hästsko, beslag mm), Slagg, Sten (täljstensgryta, bryne, bakplåt, sländtrissa mm), Tegel, Textil, Trä (laggskål, korvpinne, kil mm).

Datering:
Ca 1250-1450

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S. 57.
Swedish

Lödöse museum
MS

-Id
MS
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
130

-Id
130
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:678:01
-Id
14:1462:678:01
-System
StadsGIS
No hits.