Passagården 1:67, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-RB (1972) [sv]

Passagården 1:67, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1972

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:67
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1972
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 108 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2afd363b-97ca-4156-8b8f-86a2e3f19f4b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Passagården 1:67, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-RB
Investigation type
Description
U (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1972

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Passagården 1:67
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1972
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 108
Swedish

Timespan
16/05/1972 - 19/05/1972

-Earliest time
16/05/1972
-Latest time
19/05/1972
Place
, , Passagården 1:67, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Passagården 1:67, St Peder/Lödöse
Swedish
Lilla Edet (Kommun) [sv], ,

-Place
Sankt Peder (Socken) [sv], ,

-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1972
Result

Anledning
Kontroll av schaktning invid bostadshus inom fastigheten Passagården 1:67 strax NÖ om korsningen Magnusgatan-Knutsgatan.

Beskrivning
Maskingrävning delvis genom fyllnadslager ner till ca 0,7 m djup på husets S sida. Schaktets mått 3 x 8 m N-S/Ö-V riktning.
Kulturlagrets djup >0,4 m. I detta framkom del av en stenkonstruktion samt ett lergolv.

Fynd
Keramik, järnföremål, brynen.

Datering
Sent 1300-tal.

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska museer. S. 54.
Swedish

Lödöse museum
RB

-Id
RB
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
108

-Id
108
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:709:01
-Id
14:1462:709:01
-System
StadsGIS
No hits.