Klostret 6:2-3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-M2 (1992) [sv]

Klostret 6:2-3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
FU+U (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 1992

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2-3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 473/2411
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-10491-92
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 222 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/2fd0db36-617a-4ad5-8877-42bb955ffc09 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Klostret 6:2-3, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-M2
Investigation type
Description
FU+U (kulturlager stad) genomförd av S Jeffery, Lödöse museum 1992

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Klostret 6:2-3
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 473/2411
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-10491-92
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 222
Swedish

Timespan
15/06/1992 - 18/09/1992

-Earliest time
15/06/1992
-Latest time
18/09/1992
Place
Klostret 6:2-3, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Klostret 6:2-3, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
473/2411
-Case type
-Registration number
220-10491-92
Result

Anledning: Undersökningen gjordes med anledning av nybyggnation av två mindre hyreshus i norra delen av Lödöse. Byggnationen blev aldrig utförd.

Området ligger i den norra utkanten av det medeltida Lödöse, norr om det område som har ett antal smedjor och rester av annat metallhantverk från hög- och senmedeltid.

En förundersökning i form av 8 schakt över ytan gjordes, som visade rester av ett avsatt kulturlager samt två större parallella diken i det norra schaktet. Mindre diken, troligen dräneringsdiken påträffades också, och dessa fynd föranledde en slutundersökning.

Slutundersökningen berörde delar av ett kulturlager, 0,1-0,25 m tjockt, som plöjts under senare tid. I den norra delen påträffades delar av tre större diken, varav ett troligen varit en naturlig vateenbärande svacka. Inget daterande fyndmaterial fanns i dikena.

I den södra delen av schaktet påträffades delar av mindre diken i SV-NO riktning, två avfallsgropar, fyra stolphål samt sex käpphål. I områdets sydöstra del fanns även en rest av en stenläggningfrån en gata eller gård.Dessa lämningar bör sättas i samband med de medeltida byggnadsrester som framkom vid undersökningar i området under 1960-talet. (ME)

De större dikena i den norra delen har tidigare påträffats i närliggande undersökningar och tolkas som stadavgränsande diken.

Datering: Hög-senmedeltid, nyare tid

Fynd: Svartgods. äldre rödgods, yngre rödgods, stengods, bryne, slagg, djurben mm.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
M2

-Id
M2
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
222
-Id
222
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
No hits.