Hallstahammar, Knektbacken VLM 466 Svedvi sn RAÄ 132, 133 (2015 - 2016) [sv]

Other languages: Hallstahammar, Knektbacken VLM 466 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Arkeologikonsult / Johan Klange på grund av markanläggning.

Län: Västmanland
Kommun: Hallstahammar
Socken: Svedvi
Ort: Hallstahammar
Plats: Knektbacken
RAÄ nr: 132, 133
Rapportnamn: Knektbacken
Rapportförfattare: Johan Klange
Museum (Inv.nr.): Vlm
Diarienummer Vlm: 170077
Diarienummer beslut Lst: 431-6274-2015
Undersökt tid: 2015 - 2016
Kommentar: På området finns gravfält av yngre järnålderskaraktär. Två nya objekt hittades Objekt A; mindre härdområd...
Arkeologisk förundersökning genomförd av Arkeologikonsult / Johan Klange på grund av markanläggning.

Län: Västmanland
Kommun: Hallstahammar
Socken: Svedvi
Ort: Hallstahammar
Plats: Knektbacken
RAÄ nr: 132, 133
Rapportnamn: Knektbacken
Rapportförfattare: Johan Klange
Museum (Inv.nr.): Vlm
Diarienummer Vlm: 170077
Diarienummer beslut Lst: 431-6274-2015
Undersökt tid: 2015 - 2016
Kommentar: På området finns gravfält av yngre järnålderskaraktär. Två nya objekt hittades Objekt A; mindre härdområde, objekt B; en ensamliggande härd. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/12/2017 13:25:30
14/12/2017
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/37cff9af-493f-4935-a115-befc12749c13 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hallstahammar, Knektbacken VLM 466
Swedish

Identity
Svedvi sn RAÄ 132, 133
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning genomförd av Arkeologikonsult / Johan Klange på grund av markanläggning.

Län: Västmanland
Kommun: Hallstahammar
Socken: Svedvi
Ort: Hallstahammar
Plats: Knektbacken
RAÄ nr: 132, 133
Rapportnamn: Knektbacken
Rapportförfattare: Johan Klange
Museum (Inv.nr.): Vlm
Diarienummer Vlm: 170077
Diarienummer beslut Lst: 431-6274-2015
Undersökt tid: 2015 - 2016
Kommentar: På området finns gravfält av yngre järnålderskaraktär. Två nya objekt hittades Objekt A; mindre härdområde, objekt B; en ensamliggande härd.
Swedish

Timespan
2015 - 2016

-Earliest time
2015
-Latest time
2016
Report
2016:3008

-Report number
2016:3008
Content updated
14/12/2017
No hits.