25 Markanläggning (RAÄ 62) VLM 25 (2004 - 2005) [sv]

25 Markanläggning (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Läroverket
Fornlämning: 62
Rapport: Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 040183
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10036-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Inga kulturlager [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3962ed17-2dd6-4e17-ab09-003a75858b1f | RDF/XML | JSON-LD
Name
25 Markanläggning (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 25
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2004-2005) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Kvarter: Läroverket
Fornlämning: 62
Rapport: Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning
Rapportförfattare: Ulf Alström
Diarienummer: Vlm 040183
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-10036-04
Undersökt tid: 2004-2005
Kommentar: Inga kulturlager
Swedish

Timespan
2004 - 2005

-Earliest time
2004
-Latest time
2005
-Role
-Person
Report
2005:A7
-Report number
2005:A7
No hits.