Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-CN (1983) [sv]

Other languages: Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll + Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 164 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
14/02/2022 17:04:51
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/42694278-1737-4f88-a3d9-752e49a040fd | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Eriksgatan, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-CN
Investigation type
Description
Antikvarisk kontroll + Undersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Eriksgatan
Fornlämning: 23
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 164
Swedish

Timespan
06/06/1983 - 06/10/1983

-Earliest time
06/06/1983
-Latest time
06/10/1983
Place
, , Eriksgatan, St Peder/Lödöse [sv]

-Place (text)
Eriksgatan, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Has investigated
Geodata
6435797.71463, 331895.11203, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6435797.71463
-Longitude (Easting)
331895.11203
Result

Anledning:
Schaktningar för omläggning av gata.

Beskrivning/sammanfattning:
Ytlig nedschaktning av full gatubredd med fyra djupgående provschakt. Eriksgatan löper till största delen över det medeltida borgområdet och skär över dess vallgravar på fyra punkter. Dendrokronologiska dateringar av byggnadsvirke har kunnat göras på flera punkter. Endast längst i norr nåddes ned till helt orörda medeltida lämningar, och där blottades också delvis en senmedeltida gata.

Fynd:
Fyndmaterialet var mycket rikligt, från hushållsredskap till byggnadslämningar. Keramiken representerades av varierande typer från tidigmedeltida svartgods till yngre rödgods från 1600-talet. Trämaterialet var rikligt i de djupare skikten. Även tygfragment och läderföremål framkom i stor mängd. Till de mer uppseendeväckande fynden hör en komplett liten stridsyxa av järn med ornerat och runristat skaft av askträ, en praktkam från 1000-talet, en rakkniv av järn med fodral av ben/horn, ett vävsvärd av valben, skeppsdetaljer samt ett stycke av en svärdsskida i läder med stämplade ornament.

Datering:
Ca 1050 - 1600-talet.

Swedish

Reference
Arkeologi i Sverige 1982-83. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Rapport Raä 1985:5. Stockholm. Sid. 564-567.
Swedish

Ekre, R. & Hylander, C. & Sundberg, R. 1994. Lödösefynd, ting från en medeltidsstad. Utgiven av Stödföreningen för Lödöse museum. Sid. 38, 52, 95.
Swedish

Ekre, R. 1984. Lödöseutgrävningar 1983: I borgens periferi. I: Västgöta-Dal 1984. En årsbok från stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg. Sid. 57-73.
Swedish

Gustavson, H. 1984. En runristad stridsyxa och träskiva från Lödöse. I: Västgöta-Dal 1984. En årsbok från stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum. Vänersborg. Sid. 74-81.
Swedish

Lödöse museum
CN

-Id
CN
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
164

-Id
164
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:617:01
-Id
14:1462:617:01
-System
StadsGIS
No hits.