Bjärka 58 1M16-104506 (1978) [sv]

Other languages: Bjärka 58 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Undersökning 1978 av boplats (Bjärka 58)
Plats: Västergötland, Skara, Gudhem, Bjärka [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
02/11/2023 14:14:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5bf1cf0c-367f-49f7-9e22-aefe0e1e215a | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bjärka 58
Swedish

Identity
1M16-104506
Investigation type
Description
Undersökning 1978 av boplats (Bjärka 58)
Plats: Västergötland, Skara, Gudhem, Bjärka
Swedish

Timespan
1978 -

-Earliest time
1978
Place
Bjärka (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Skara, Gudhem, Bjärka, Skaraborg [sv]

-Place
-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Skara, Gudhem, Bjärka, Skaraborg
Swedish
-Role
-Organization
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ: Bjärka 58

-Id
Bjärka 58
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1963:2418

-Id
L1963:2418
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
58.28223, 13.48388, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.28223
-Longitude (Easting)
13.48388
-Case type
-Registration number
11.391-148k-78
-Case type
Swedish

-Registration number
413-5050-1995
-Case type
-Organization
-Registration number
616/95
Result

Något system i anläggningarnas belägenhet kunde inte urskiljas. Ej heller kunde stolphål eller andra detaljer av huskonstruktioner beläggas. Emellertid finns tillräckliga skäl för att tolka lokalen som boplatsområde, ehuru av obestämbar karaktär. Vidhålles tolkningen av Anl 1 som grav, kan den, belägen i undersökningsytans västligaste del, tänkas ingå i ett hypotetiskt gravområde på moränplatåns svagt markerade krön mot väster.

Swedish

Report
VGM 1995:30

-Report number
VGM 1995:30
Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
boplats
Swedish

-Number
1M16-104506
DigitaltMuseum
1M16-104506
-Id
1M16-104506
-System
DigitaltMuseum
No hits.