Åsen 1:2, 1:3, Kolbäck (RAÄ 191, 236) Kolbäck 191:1, Kolbäck 236:1 (1968 - 1970) [sv]

Other languages: Åsen 1:2, 1:3, Kolbäck (RAÄ 191, 236) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Med anledning av planerad grustäkt i området utfördes en arkeologisk undersökning på platsen som bestod av sammanlagt 98 gravar från äldre järnålder.

Undersökningen omfattades av två gravfält (191:1 och 236:1) som låg i anslutning till gravfältet Kolbäck 192:1.
Denna del av gravfältet undersöktes i omgångar varpå sammanlagt 98 gravar påträffades (16 gravar vid 236:1 och 82 gravar vid 191:1). Hälften av dessa var skelettgravar. Skeletten var dåligt bevarade. Bland fynden kan nämnas fyra fibul...
Med anledning av planerad grustäkt i området utfördes en arkeologisk undersökning på platsen som bestod av sammanlagt 98 gravar från äldre järnålder.

Undersökningen omfattades av två gravfält (191:1 och 236:1) som låg i anslutning till gravfältet Kolbäck 192:1.
Denna del av gravfältet undersöktes i omgångar varpå sammanlagt 98 gravar påträffades (16 gravar vid 236:1 och 82 gravar vid 191:1). Hälften av dessa var skelettgravar. Skeletten var dåligt bevarade. Bland fynden kan nämnas fyra fibulor, en spiralnål, två hängen, ett kort eneggat svärd, skäror, krumknivar, vanliga knivar, pärlor, däribland en sällsynt pärla med ansiktsmasker, benkammar, keramik av enkelt gods. Majoriteten av gravarna förefaller vara anlagda under äldre romersk järnålder, men det finns även fynddateringar till förromersk järnålder (per. III). Spiralhuvudnålen i brons som påträffades i en röseliknande stensättning tyder på en datering till bronsålderns slut. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
21/03/2023 14:17:45
02/03/2022 14:05:14
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5e11c296-e028-47bb-be80-fa3cea3b5549 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åsen 1:2, 1:3, Kolbäck (RAÄ 191, 236)
Swedish

Identity
Kolbäck 191:1, Kolbäck 236:1
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Med anledning av planerad grustäkt i området utfördes en arkeologisk undersökning på platsen som bestod av sammanlagt 98 gravar från äldre järnålder.

Undersökningen omfattades av två gravfält (191:1 och 236:1) som låg i anslutning till gravfältet Kolbäck 192:1.
Denna del av gravfältet undersöktes i omgångar varpå sammanlagt 98 gravar påträffades (16 gravar vid 236:1 och 82 gravar vid 191:1). Hälften av dessa var skelettgravar. Skeletten var dåligt bevarade. Bland fynden kan nämnas fyra fibulor, en spiralnål, två hängen, ett kort eneggat svärd, skäror, krumknivar, vanliga knivar, pärlor, däribland en sällsynt pärla med ansiktsmasker, benkammar, keramik av enkelt gods. Majoriteten av gravarna förefaller vara anlagda under äldre romersk järnålder, men det finns även fynddateringar till förromersk järnålder (per. III). Spiralhuvudnålen i brons som påträffades i en röseliknande stensättning tyder på en datering till bronsålderns slut.
Swedish

Timespan
1968 - 1970

-Earliest time
1968
-Latest time
1970
-Role
-Person
-Role
-Role
-Role
-Role
-Role
Has investigated
Geodata
6601868, 570223, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6601868
-Longitude (Easting)
570223
-Case type
-Registration number
6859/70
Content updated
02/03/2022 14:05:14
1 to 20 of 134 hits.