138 Husbyggnation (RAÄ 232) VLM 138 (2006 - 2009) [sv]

Other languages: 138 Husbyggnation (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk undersökning (2006-2009) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Johanna Bergqvist, Mathias Bäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Domkyrkan
Plats: Rudbeckianska skolan
Fornlämning: 232
Rapport: 2009:2 Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås
Rapportförfattare: Johanna Bergqvist, Mathias Bäck
Museum (invnr): Fynd 1-773, Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer beslu...
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk undersökning (2006-2009) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Johanna Bergqvist, Mathias Bäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Domkyrkan
Plats: Rudbeckianska skolan
Fornlämning: 232
Rapport: 2009:2 Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås
Rapportförfattare: Johanna Bergqvist, Mathias Bäck
Museum (invnr): Fynd 1-773, Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2617-06, 431-7705-06
Diarienummer: Vlm 110007 Fyndfördelningsbeslut
Undersökt tid: 2006-2009
Kommentar: - [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 16:10:21
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/716aca5d-a4bf-49d3-aae8-674f45847fdc | RDF/XML | JSON-LD
Name
138 Husbyggnation (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 138
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk undersökning (2006-2009) genomförd av Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen utförd av Johanna Bergqvist, Mathias Bäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Domkyrkan
Plats: Rudbeckianska skolan
Fornlämning: 232
Rapport: 2009:2 Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås
Rapportförfattare: Johanna Bergqvist, Mathias Bäck
Museum (invnr): Fynd 1-773, Vlm (Ej registrerade)
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2617-06, 431-7705-06
Diarienummer: Vlm 110007 Fyndfördelningsbeslut
Undersökt tid: 2006-2009
Kommentar: -
Swedish

Timespan
2006 - 2009

-Earliest time
2006
-Latest time
2009
-Role
Has investigated
Report
2009:2

-Report number
2009:2
No hits.