Kv Trud, Borås (RAÄ 30) LM-BTr (1988) [sv]

Kv Trud, Borås (RAÄ 30) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provgrävning/förundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1988

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Borås
Fastighet: Kv Trud
Fornlämning: 30
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-1350-89 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:57
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/73a0c66a-8bd2-46b2-ba2a-2efda0824728 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kv Trud, Borås (RAÄ 30)
Swedish

Identity
LM-BTr
Investigation type
Description
Arkeologisk provgrävning/förundersökning (kulturlager stad) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1988

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: Borås
Fastighet: Kv Trud
Fornlämning: 30
Diarienummer, Länsstyrelsen: 220-1350-89
Swedish

Timespan
30/11/1988 - 15/12/1988

-Earliest time
30/11/1988
-Latest time
15/12/1988
Place
Kv Trud, Borås

-Place (text)
Kv Trud, Borås
Swedish
-Place
Swedish
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Person
Has investigated
-Case type
-Registration number
220-1350-89
Result

Anledning:
Nybyggnation

Beskrivning/sammanfattning:
Fyra provschakt mot Stora Brogatan, där enligt arkivmaterial en del oförstörda kulturlager kunde förväntas. De två västliga schakten visade sig emellertid endast innehålla rivningsfyllnad från senaste sekelskiftet. I den östligare delen av området förekom svårt skadade grundlämningsfragment, som av fyndmaterial delvis kunde bedömas vara från 1700-talet, men i ett sådant tillstånd att arkeologisk undersökning inte ansågs vara meningsfull. I det fjärde provschaktet påträffades en avfallsgrop med 1700-talsmaterial.

Fynd:
Keramikfragment

Datering:
1700-tal

Swedish

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Lödöse museum
BTr
-Id
BTr
-System
Lödöse museum
No hits.