348 Markanläggning (RAÄ 232) VLM 348 (2013 - 2014) [sv]

Other languages: 348 Markanläggning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Gisle 2
Plats: Kyrkbacken
Fornlämning: 232
Rapport: Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170030
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4493-13
Undersökt tid: 2013-2014
Komme...
Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Gisle 2
Plats: Kyrkbacken
Fornlämning: 232
Rapport: Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170030
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4493-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: Omrörda kulturlager med fynd som kan dateras till 1700-talet. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:21
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8780ee9d-671f-4a9f-baa7-aa7ee93c4dca | RDF/XML | JSON-LD
Name
348 Markanläggning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 348
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning (2013-2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Kvarter: Gisle 2
Plats: Kyrkbacken
Fornlämning: 232
Rapport: Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170030
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-4493-13
Undersökt tid: 2013-2014
Kommentar: Omrörda kulturlager med fynd som kan dateras till 1700-talet. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2013 - 2014

-Earliest time
2013
-Latest time
2014
-Role
-Person
Has investigated
Report
2014:17

-Report number
2014:17
No hits.