Lilla Lidingöbron AU etapp 1 SMM 2080190 (2015) [sv]

Other languages: Lilla Lidingöbron AU etapp 1 (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet har utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 i form av en antikvarisk granskning och tolkning av Marin Miljöanalys (MMA) sonardata. Syftet med utredningen var att lokalisera enskilda objekt/indikationer som kan utgöra fornlämningar. Utredningen resulterade i att totalt 12 indikationer på möjliga fornlämningar påträffades (inklusive en av MMA uppmärksammad fartygslämning). Alla 12 indikationer kan utgöra fornlämningar. 3 är troliga fartygslämningar medan övriga indikatione... Sjöhistoriska museet har utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 i form av en antikvarisk granskning och tolkning av Marin Miljöanalys (MMA) sonardata. Syftet med utredningen var att lokalisera enskilda objekt/indikationer som kan utgöra fornlämningar. Utredningen resulterade i att totalt 12 indikationer på möjliga fornlämningar påträffades (inklusive en av MMA uppmärksammad fartygslämning). Alla 12 indikationer kan utgöra fornlämningar. 3 är troliga fartygslämningar medan övriga indikationer är mer diffusa men förefaller inte vara naturliga. Dessa 9 indikationer skulle kunna utgöra mer sönderfallna fartygslämningar, fasta fisken, bro- eller brygglämningar.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1-2014-1124
Länsstyrelsens diarienummer: 431-42263-2014
Statens maritima museers projektnummer: 2080190
SMM projektledare: Jim Hansson
Orsak till utredningen: Ny bro Stockholm-Lidingö
Uppdragsgivare: Lidingö stad
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: 2015-03-10 - 2015-03-31
Plats: Väster om dagens Lidningöbro
Kommun: Stockholm och Lidingö
Län: Stockholm
Landskap: Uppland
Socken: Lidingö och Stockholm
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0–20 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N/E 6584174/676520
Kartblad: 10I6g NV (RT90)
Sjökort: 6141 [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:11
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9738ca61-e8aa-4720-9e51-b56d727e4379 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Lilla Lidingöbron AU etapp 1
Swedish

Identity
SMM 2080190
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Sjöhistoriska museet har utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 i form av en antikvarisk granskning och tolkning av Marin Miljöanalys (MMA) sonardata. Syftet med utredningen var att lokalisera enskilda objekt/indikationer som kan utgöra fornlämningar. Utredningen resulterade i att totalt 12 indikationer på möjliga fornlämningar påträffades (inklusive en av MMA uppmärksammad fartygslämning). Alla 12 indikationer kan utgöra fornlämningar. 3 är troliga fartygslämningar medan övriga indikationer är mer diffusa men förefaller inte vara naturliga. Dessa 9 indikationer skulle kunna utgöra mer sönderfallna fartygslämningar, fasta fisken, bro- eller brygglämningar.

Statens maritima museers dnr: 5.3.1-2014-1124
Länsstyrelsens diarienummer: 431-42263-2014
Statens maritima museers projektnummer: 2080190
SMM projektledare: Jim Hansson
Orsak till utredningen: Ny bro Stockholm-Lidingö
Uppdragsgivare: Lidingö stad
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: 2015-03-10 - 2015-03-31
Plats: Väster om dagens Lidningöbro
Kommun: Stockholm och Lidingö
Län: Stockholm
Landskap: Uppland
Socken: Lidingö och Stockholm
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0–20 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N/E 6584174/676520
Kartblad: 10I6g NV (RT90)
Sjökort: 6141
Swedish

Timespan
10/03/2015 - 31/03/2015

-Earliest time
10/03/2015
-Latest time
31/03/2015
-Place
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Min. elevation
-20
Max. elevation
0
Geodata
6584174, 676520, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6584174
-Longitude (Easting)
676520
59.35923, 18.10423, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.35923
-Longitude (Easting)
18.10423
-Case type
-Registration number
431-42263-2014
-Case type
-Registration number
5.3.1-2014-1124
Result

Utredningen resulterade i att totalt 12 indikationer på möjliga fornlämningar påträffades (inklusive en av MMA uppmärksammad fartygslämning). Alla 12 indikationer kan utgöra fornlämningar. 3 är troliga fartygslämningar medan övriga indikationer är mer diffusa men förefaller inte vara naturliga. Dessa 9 indikationer skulle kunna utgöra mer sönderfallna fartygslämningar, fasta fisken, bro- eller brygglämningar.

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Norwegian bokmål

No hits.