Luleå farled AU etapp 1 och 2 SMM 2080199 och 2081104 (2015) [sv]

Other languages: Luleå farled AU etapp 1 och 2 (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet utförde i augusti 2015 en arkeologisk utredning etapp 1 i form av en sonarkartering. Sjöhistoriska museet utförde sedan i oktober 2015 en arkeologisk utredning, etapp 2 i form av dykbesiktningar. Syftet med utredningen etapp 2 var att fastställa om utvalda sonarindikationer utgjorde fornlämningar. Utredningarna genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Norrbottens län med anledning av Sjöfartsverkets planerade muddringar i farlederna in till Luleå samt dumpning av mudde... Sjöhistoriska museet utförde i augusti 2015 en arkeologisk utredning etapp 1 i form av en sonarkartering. Sjöhistoriska museet utförde sedan i oktober 2015 en arkeologisk utredning, etapp 2 i form av dykbesiktningar. Syftet med utredningen etapp 2 var att fastställa om utvalda sonarindikationer utgjorde fornlämningar. Utredningarna genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Norrbottens län med anledning av Sjöfartsverkets planerade muddringar i farlederna in till Luleå samt dumpning av muddermassor i ytterområden.

Dykbesiktningarna på utvalda indikationer i etapp 2 resulterade i att en fornlämning (ID16) konstaterades. Det är en mindre fartygslämning, som bedömdes kunna vara från tidigt 1800-tal och utgör således fornlämning.


Länsstyrelsens beteckning: 431-7329-2015 och 431–11790–2015
Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2014-701 och 5.3.1–2015-1089
Statens maritima museers projektnummer: 2080199 och 2081104
Uppdragsgivare: Sjöfartsverket
Orsak till utredningen: Utbyggnad av farled
Kommun: Luleå
Socken: Luleå och Nederluleå socken
Landskap: Norrbotten
Län: Norrbotten
Fastigheter: Kallaxheden 1:1, Sandön 8:5 m.fl.
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2
Typ av fornlämningsobjekt: Fartygs-/båtlämning
Dateringar: 18–1900-tal
Undersökningsledare: Mikael Fredholm (etapp 1) och Jens Lindström (etapp 2)
Rapportansvarig: Mikael Fredholm
Deltagare: Mikael Fredholm, Jens Lindström, Jim Hansson och Patrik Höglund.
Undersökt yta: 15 000 000 m²
Undersökningens m.ö.h: -5 till -30 m.ö.h
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N 7269277/E 835895
Sjökort: 4101 och 414 [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:11
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/98f98a99-b126-4353-a709-65c3267e69ed | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Luleå farled AU etapp 1 och 2
Swedish

Identity
SMM 2080199 och 2081104
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Sjöhistoriska museet utförde i augusti 2015 en arkeologisk utredning etapp 1 i form av en sonarkartering. Sjöhistoriska museet utförde sedan i oktober 2015 en arkeologisk utredning, etapp 2 i form av dykbesiktningar. Syftet med utredningen etapp 2 var att fastställa om utvalda sonarindikationer utgjorde fornlämningar. Utredningarna genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Norrbottens län med anledning av Sjöfartsverkets planerade muddringar i farlederna in till Luleå samt dumpning av muddermassor i ytterområden.

Dykbesiktningarna på utvalda indikationer i etapp 2 resulterade i att en fornlämning (ID16) konstaterades. Det är en mindre fartygslämning, som bedömdes kunna vara från tidigt 1800-tal och utgör således fornlämning.


Länsstyrelsens beteckning: 431-7329-2015 och 431–11790–2015
Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2014-701 och 5.3.1–2015-1089
Statens maritima museers projektnummer: 2080199 och 2081104
Uppdragsgivare: Sjöfartsverket
Orsak till utredningen: Utbyggnad av farled
Kommun: Luleå
Socken: Luleå och Nederluleå socken
Landskap: Norrbotten
Län: Norrbotten
Fastigheter: Kallaxheden 1:1, Sandön 8:5 m.fl.
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2
Typ av fornlämningsobjekt: Fartygs-/båtlämning
Dateringar: 18–1900-tal
Undersökningsledare: Mikael Fredholm (etapp 1) och Jens Lindström (etapp 2)
Rapportansvarig: Mikael Fredholm
Deltagare: Mikael Fredholm, Jens Lindström, Jim Hansson och Patrik Höglund.
Undersökt yta: 15 000 000 m²
Undersökningens m.ö.h: -5 till -30 m.ö.h
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N 7269277/E 835895
Sjökort: 4101 och 414
Swedish

Timespan
24/08/2015 - 22/10/2015

-Earliest time
24/08/2015
-Latest time
22/10/2015
-Place
Swedish
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Min. elevation
-5
Max. elevation
-30
Geodata
7269277, 835895, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
7269277
-Longitude (Easting)
835895
65.37578, 22.26325, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
65.37578
-Longitude (Easting)
22.26325
-Case type
-Registration number
431-7329-2015
-Case type
-Registration number
431–11790–2015
-Case type
-Registration number
5.3.1–2014-701
-Case type
-Registration number
5.3.1–2015-1089
Result

Dykbesiktningarna på utvalda indikationer i etapp 2 resulterade i att en fornlämning (ID16) konstaterades. Det är en mindre fartygslämning, som bedömdes kunna vara från tidigt 1800-tal och utgör således fornlämning. Utöver ID 16 påträffades fyra fartygslämningar samtliga yngre än 1850, som därmed utgör övrig kulturhistorisk lämningar.

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2016:1
Swedish

-Report number
2016:1
-Monument type
Norwegian bokmål


No hits.