Fjällsta s:1; Froby 2:6, Dingtuna, Lundby, Svedvi (RAÄ 41) VLM 23 (2003 - 2006) [sv]

Other languages: Fjällsta s:1; Froby 2:6, Dingtuna, Lundby, Svedvi (RAÄ 41) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk slutundersökning (2003-2006) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås, Hallstahammar
Socken: Dingtuna, Lundby, Svedvi
Fastighet: Fjällsta s:1; Froby 2:6
Fornlämning: 41
Rapport: Arkeologi utefter den nya fjärrvärmeledningen mellan Västerås och Hallstahammar
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (28459:1-500)
Di...
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk slutundersökning (2003-2006) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås, Hallstahammar
Socken: Dingtuna, Lundby, Svedvi
Fastighet: Fjällsta s:1; Froby 2:6
Fornlämning: 41
Rapport: Arkeologi utefter den nya fjärrvärmeledningen mellan Västerås och Hallstahammar
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (28459:1-500)
Diarienummer: Vlm 030109
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5403-03, 431-11422-03
Undersökt tid: 2003-2006
Kommentar: Brunnskontext vid Fjällsta, grav- och boplatslämningar vid Svedvi 41:1, grav- och kultplats vid Floras kulle [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a2e70e10-e9ad-42a4-a656-b3f8e98c191e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fjällsta s:1; Froby 2:6, Dingtuna, Lundby, Svedvi (RAÄ 41)
Swedish

Identity
VLM 23
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk förundersökning, Arkeologisk slutundersökning (2003-2006) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Anna-Lena Hallgren på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås, Hallstahammar
Socken: Dingtuna, Lundby, Svedvi
Fastighet: Fjällsta s:1; Froby 2:6
Fornlämning: 41
Rapport: Arkeologi utefter den nya fjärrvärmeledningen mellan Västerås och Hallstahammar
Rapportförfattare: Anna-Lena Hallgren
Museum (invnr): Vlm (28459:1-500)
Diarienummer: Vlm 030109
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5403-03, 431-11422-03
Undersökt tid: 2003-2006
Kommentar: Brunnskontext vid Fjällsta, grav- och boplatslämningar vid Svedvi 41:1, grav- och kultplats vid Floras kulle
Swedish

Timespan
2003 - 2006

-Earliest time
2003
-Latest time
2006
-Role
Report
2006:2

-Report number
2006:2
-Number
28459
No hits.