535:54 (Fartygs-/båtlämning) [sv] Place holder

535:54 (swedish)

Fornlämningar i Uppsala län (Externa data) [sv]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
09/01/2016 19:38:51
Published
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/18000000058741