Hasslö- Lindholmen AU SMM 2080195 (2015) [sv]

Other languages: Hasslö- Lindholmen AU (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet har under 2015 utfört en arkeologisk utredning mellan Hasslö och Lindholmen i Karlskrona. Utredningen har omfattat sonarkartering (etapp 1) samt dykbesiktning av sonarindikationer (etapp 2).

Lämningar efter örlogsskeppen Victoria och Solen påträffades vid Lindholmsbron.


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-449
Länsstyrelsens diarienummer: 431–865–2015
Statens maritima museers projektnummer: 2080195
SMM projektledare: Jim Hansson
Fältansvarig: Jim Hansson
Orsa...
Sjöhistoriska museet har under 2015 utfört en arkeologisk utredning mellan Hasslö och Lindholmen i Karlskrona. Utredningen har omfattat sonarkartering (etapp 1) samt dykbesiktning av sonarindikationer (etapp 2).

Lämningar efter örlogsskeppen Victoria och Solen påträffades vid Lindholmsbron.


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-449
Länsstyrelsens diarienummer: 431–865–2015
Statens maritima museers projektnummer: 2080195
SMM projektledare: Jim Hansson
Fältansvarig: Jim Hansson
Orsak till utredningen: Sjöförläggning av VA-ledning
Uppdragsgivare: Karlskrona kommun
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: 2015-05-21–2015-09-09
Plats: Karlskrona
Kommun: Karlskrona
Län: Blekinge
Landskap: Blekinge
Socken: Karlskrona
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0-10 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N 6219550 E 529324
Kartblad: 3F4f SÖ (RT90)
Sjökort: 821 [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ba19dc66-cc25-4f76-b1f7-31b6140eac6c | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Hasslö- Lindholmen AU
Swedish

Identity
SMM 2080195
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Sjöhistoriska museet har under 2015 utfört en arkeologisk utredning mellan Hasslö och Lindholmen i Karlskrona. Utredningen har omfattat sonarkartering (etapp 1) samt dykbesiktning av sonarindikationer (etapp 2).

Lämningar efter örlogsskeppen Victoria och Solen påträffades vid Lindholmsbron.


Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-449
Länsstyrelsens diarienummer: 431–865–2015
Statens maritima museers projektnummer: 2080195
SMM projektledare: Jim Hansson
Fältansvarig: Jim Hansson
Orsak till utredningen: Sjöförläggning av VA-ledning
Uppdragsgivare: Karlskrona kommun
Undersökningstyp: Arkeologisk utredning
Undersökningstid: 2015-05-21–2015-09-09
Plats: Karlskrona
Kommun: Karlskrona
Län: Blekinge
Landskap: Blekinge
Socken: Karlskrona
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Vattendjup: 0-10 m
Koordinater för utredningens sydvästra hörn: N 6219550 E 529324
Kartblad: 3F4f SÖ (RT90)
Sjökort: 821
Swedish

Timespan
21/05/2015 - 09/09/2015

-Earliest time
21/05/2015
-Latest time
09/09/2015
-Place
-Role
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Min. elevation
-10
Max. elevation
0
Geodata
6219550, 529324, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6219550
-Longitude (Easting)
529324
56.12013, 15.47164, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.12013
-Longitude (Easting)
15.47164
-Case type
-Registration number
5.3.1-2015-449
-Case type
-Registration number
431–865–2015
Result

En fartygslämning på cirka 40 meter påträffades (Karlskrona 129). Bredden uppskattades till 6-7 meter. Vraket kunde snabbt identifieras med hjälp av historiska kartor som rektifierades mot dagens topografi. Vraket visade sig vara regalskeppet Solen byggt 1667 byggt i Lübeck för svensk räkning.

Strax nordväst om "Solen" påträffades ytterligare en fartygslämning (Karlskrona 130). På en karta daterad till 1804 finns uppgifter om att det är örlogsfartyget Victoria, som byggdes 1658.

Swedish

Dating/monument type
Örlogsskeppet Solen byggt 1667 byggt i Lübeck för svensk räkning (Karlskrona 129).

Örlogsskeppet Victoria, som byggdes 1658 (Karlskrona 130).
-Monument type
Norwegian bokmål


-Description
Örlogsskeppet Solen byggt 1667 byggt i Lübeck för svensk räkning (Karlskrona 129).

Örlogsskeppet Victoria, som byggdes 1658 (Karlskrona 130).
Swedish

No hits.