324 Markanläggning (RAÄ 232) VLM 324 (1999 - 2000) [sv]

Other languages: 324 Markanläggning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (1999-2000) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ann-Sofie Wigg på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Plats: Stora torget
Fornlämning: 232
Rapport: Elskåp Stora torget, Västerås
Rapportförfattare: Ann-Sofie Wigg
Diarienummer: Vlm 00:27-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-8982-99
Undersökt tid: 1999-2000
Kommentar: Inget av antikvariskt intresse. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:21
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c1270990-66d7-480b-b747-04bc9f696b92 | RDF/XML | JSON-LD
Name
324 Markanläggning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 324
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (1999-2000) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ann-Sofie Wigg på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Plats: Stora torget
Fornlämning: 232
Rapport: Elskåp Stora torget, Västerås
Rapportförfattare: Ann-Sofie Wigg
Diarienummer: Vlm 00:27-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-8982-99
Undersökt tid: 1999-2000
Kommentar: Inget av antikvariskt intresse.
Swedish

Timespan
1999 - 2000

-Earliest time
1999
-Latest time
2000
-Role
Has investigated
Report
2000:11

-Report number
2000:11
No hits.