Frögärde 4:1; Tillberga by 4:1; Dingtuna-Mälby 2:1, Fälby 1:2, Björksta, Tillberga, Dingtuna (RAÄ 185; 186) VLM 440 (2005 - 2008) [sv]

Other languages: Frögärde 4:1; Tillberga by 4:1; Dingtuna-Mälby 2:1, Fälby 1:2, Björksta, Tillberga, Dingtuna (RAÄ 185; 186) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk särskild utredning, Särskild arkeologisk undersökning (2005-2008) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Christina Svensson, Maud Emanuelsson på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta, Tillberga, Dingtuna
Fastighet: Frögärde 4:1; Tillberga by 4:1; Dingtuna-Mälby 2:1, Fälby 1:2
Plats: Frögärde, Tillberga, Mälby, Fälby
Fornlämning: 185; 186
Rapport: Biogödsellager i Västerås kommun Fyra platser kring Väs...
Arkeologisk särskild utredning, Särskild arkeologisk undersökning (2005-2008) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Christina Svensson, Maud Emanuelsson på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta, Tillberga, Dingtuna
Fastighet: Frögärde 4:1; Tillberga by 4:1; Dingtuna-Mälby 2:1, Fälby 1:2
Plats: Frögärde, Tillberga, Mälby, Fälby
Fornlämning: 185; 186
Rapport: Biogödsellager i Västerås kommun Fyra platser kring Västerås
Rapportförfattare: Christina Svensson, Maud Emanuelsson
Diarienummer: Vlm 050087
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1067-05, 431-6243-05
Undersökt tid: 2005-2008
Kommentar: Frögärde: fynd av härd och kokgrop från äldre bronsåldern. Boplatsen kan var större åt alla väderstreck. Tillberga RAÄ 185 härd och 186 härd, svårtolkad kontext. Mälby och Fälvi, inget av antikvariskt intresse. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d5928b81-092b-49b4-a4d3-d923ddd347f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Frögärde 4:1; Tillberga by 4:1; Dingtuna-Mälby 2:1, Fälby 1:2, Björksta, Tillberga, Dingtuna (RAÄ 185; 186)
Swedish

Identity
VLM 440
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk särskild utredning, Särskild arkeologisk undersökning (2005-2008) genomförd av Västmanlands läns museum, Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Christina Svensson, Maud Emanuelsson på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta, Tillberga, Dingtuna
Fastighet: Frögärde 4:1; Tillberga by 4:1; Dingtuna-Mälby 2:1, Fälby 1:2
Plats: Frögärde, Tillberga, Mälby, Fälby
Fornlämning: 185; 186
Rapport: Biogödsellager i Västerås kommun Fyra platser kring Västerås
Rapportförfattare: Christina Svensson, Maud Emanuelsson
Diarienummer: Vlm 050087
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-1067-05, 431-6243-05
Undersökt tid: 2005-2008
Kommentar: Frögärde: fynd av härd och kokgrop från äldre bronsåldern. Boplatsen kan var större åt alla väderstreck. Tillberga RAÄ 185 härd och 186 härd, svårtolkad kontext. Mälby och Fälvi, inget av antikvariskt intresse.
Swedish

Timespan
2005 - 2008

-Earliest time
2005
-Latest time
2008
-Role
-Person
Report
2008:9
-Report number
2008:9
No hits.