397 Markanläggning (RAÄ 34) VLM 397 (2002 - 2003) [sv]

Other languages: 397 Markanläggning (RAÄ 34) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Gata: Nytorget, Ahlöfsgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Nytorget och Ahlöfsgatan i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 020110
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5490-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: På 1,1 m djup fynd av träbroläggning av rundvirke, plankor och et...
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Gata: Nytorget, Ahlöfsgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Nytorget och Ahlöfsgatan i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 020110
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5490-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: På 1,1 m djup fynd av träbroläggning av rundvirke, plankor och ett flis/gödsellager. Rest av den första Nygatan anlagd på 1500-talet. I övrigt moderna fyllningar. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
07/12/2022 16:51:58
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/df99e3bd-35b4-48e0-a7e8-1c682d42da6a | RDF/XML | JSON-LD
Name
397 Markanläggning (RAÄ 34)
Swedish

Identity
VLM 397
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Ulf Alström på grund av markanläggning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Församling: Arboga
Gata: Nytorget, Ahlöfsgatan
Fornlämning: 34
Rapport: Nytorget och Ahlöfsgatan i Arboga
Rapportförfattare: Ulf Alström
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 020110
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-5490-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: På 1,1 m djup fynd av träbroläggning av rundvirke, plankor och ett flis/gödsellager. Rest av den första Nygatan anlagd på 1500-talet. I övrigt moderna fyllningar.
Swedish

Timespan
2002 - 2003

-Earliest time
2002
-Latest time
2003
-Role
-Person
Has investigated
Report
2003:A11

-Report number
2003:A11
No hits.