Kroken 16:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) LM-E (1961) [sv]

Kroken 16:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Provundersökning (kulturlager stad) genomförd av (Wideen), Lödöse museum 1961

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 16:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1961
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 026 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:37:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/e8759da4-36d2-4d86-ae6e-9706aaeec6de | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kroken 16:1, St Peder/Lödöse (RAÄ 23)
Swedish

Identity
LM-E
Investigation type
Description
Provundersökning (kulturlager stad) genomförd av (Wideen), Lödöse museum 1961

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Peder/Lödöse
Fastighet: Kroken 16:1
Fornlämning: 23
Diarienummer, Lödöse museum: 1961
Medeltidsstaden Gamla Lödöse: 026
Swedish

Timespan
08/1961 - 08/1961

-Earliest time
08/1961
-Latest time
08/1961
Place
Kroken 16:1, St Peder/Lödöse

-Place (text)
Kroken 16:1, St Peder/Lödöse
Swedish
-Place
-Place
-Role
Swedish

Has investigated
-Case type
-Organization
-Registration number
1961
Result

Anledning:
I samband med schaktning inom fastigheten utfördes en provundersökning.

Beskrivning/sammanfattning:
Byggnadslämning i flera skikt och broläggning.

Fynd:
Mestadels keramik- och metallföremål. Enstaka glasföremål som fönsterglas och en glättsten.

Datering:
1200 - 1300-tal

Swedish

Dating/monument type
-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlager stad
Swedish

Reference
Carlsson, K & Ekre, R. 1980. Medeltidsstaden nr 21. Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser för nutida planering. Gamla Lödöse. Riksantikvarieämbetet och statens Historiska museer. S. 45
Swedish

Lödöse museum
E

-Id
E
-System
Lödöse museum
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
026

-Id
026
-System
Medeltidsstaden 21. Gamla Lödöse, SR-nummer
StadsGIS
14:1462:782:01
-Id
14:1462:782:01
-System
StadsGIS
No hits.