Vedbo 59, 62 VLM 504 Västerås RAÄ 119 Västra sjukhuset (2014 - 2015) [sv]

Other languages: Vedbo 59, 62 VLM 504 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk förundersökning och Särskild arkeologisk undersökning genomförd av Arkeologikonsult / Marta Lindeberg på grund av husbyggnation.
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås (fd Skerike)
Fastighet: Vedbo 59, 62
Plats: Västra sjukhuset
RAÄ nr: 119
Rapportnamn: En skärvstenshög från äldre bronsålder vid Västra sjukhuset
Rapportförfattare: Marta Lindeberg
Museum (Inv.nr.) Vlm Ej registrerade. 2 fynd
Diarienummer: 180042
Diarienummer beslut: Lst 431-3489-13, 431-5081-14
Undersök...
Arkeologisk förundersökning och Särskild arkeologisk undersökning genomförd av Arkeologikonsult / Marta Lindeberg på grund av husbyggnation.
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås (fd Skerike)
Fastighet: Vedbo 59, 62
Plats: Västra sjukhuset
RAÄ nr: 119
Rapportnamn: En skärvstenshög från äldre bronsålder vid Västra sjukhuset
Rapportförfattare: Marta Lindeberg
Museum (Inv.nr.) Vlm Ej registrerade. 2 fynd
Diarienummer: 180042
Diarienummer beslut: Lst 431-3489-13, 431-5081-14
Undersökt tid: 2014 - 2015
Kommentar: Sökschakt kring skärvstenshögen RAÄ 119 gjordes. En malstenslöpare påträffades. Högen innehöll skärvstenslager och ett tjockt brandlager. En keramikskärva hittades. Kolet daterades genom C14-analys till 1525-1420 f. Kr. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
12/07/2018 10:51:10
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/ef651ce9-8503-4f57-99cb-bd8fb77b6ea8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vedbo 59, 62 VLM 504
Swedish

Identity
Västerås RAÄ 119 Västra sjukhuset
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk förundersökning och Särskild arkeologisk undersökning genomförd av Arkeologikonsult / Marta Lindeberg på grund av husbyggnation.
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Västerås (fd Skerike)
Fastighet: Vedbo 59, 62
Plats: Västra sjukhuset
RAÄ nr: 119
Rapportnamn: En skärvstenshög från äldre bronsålder vid Västra sjukhuset
Rapportförfattare: Marta Lindeberg
Museum (Inv.nr.) Vlm Ej registrerade. 2 fynd
Diarienummer: 180042
Diarienummer beslut: Lst 431-3489-13, 431-5081-14
Undersökt tid: 2014 - 2015
Kommentar: Sökschakt kring skärvstenshögen RAÄ 119 gjordes. En malstenslöpare påträffades. Högen innehöll skärvstenslager och ett tjockt brandlager. En keramikskärva hittades. Kolet daterades genom C14-analys till 1525-1420 f. Kr.
Swedish

Timespan
2014 - 2015

-Earliest time
2014
-Latest time
2015
-Role
-Person
-Case type
-Registration number
431-3489-13
-Case type
-Registration number
431-5081-14
Report
2015:2812
-Report number
2015:2812
No hits.