Femsjøen NMM-2019157 (2019) [no]

Other languages: Femsjøen (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Sonarkartlegging av trase for vannledningsanlegg [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2020 08:29:11
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/1f573354-42ce-4071-9404-21dd25113b60 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Femsjøen
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2019157
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Sonarkartlegging av trase for vannledningsanlegg
Norwegian bokmål

Timespan
2019 - 2019

-Earliest time
2019
-Latest time
2019
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2019157
-Latitude (Northing)
6557930
-Longitude (Easting)
641080
Result

Ingen funn av kulturminner

Norwegian bokmål

No hits.