Slottet NMM-2022258 (2023) [no]

Other languages: Slottet (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Registrering i forbindelse med ny molo på Storsand. Stopphavn og ankerplass. Undersøkt med ROV, sidesøkende sonar og dykking. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
16/06/2023 14:41:17
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/639ed7a3-e18f-4195-9ec6-7b923f43daab | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Slottet
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2022258
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Registrering i forbindelse med ny molo på Storsand. Stopphavn og ankerplass. Undersøkt med ROV, sidesøkende sonar og dykking.
Norwegian bokmål

Timespan
16/02/2023 - 16/02/2023

-Earliest time
16/02/2023
-Latest time
16/02/2023
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2022258
-Latitude (Northing)
6614561.81
-Longitude (Easting)
590523.05
Result

Det ble gjort spredte funn av flintknoller tolka som ballast på innsida av Storskjær, men ikke daterbart eller annet materiale.

Norwegian bokmål

No hits.