Medeltidsbåtarna från kvarteret Svalan SMM 47163 (2007) [sv]

Other languages: Medeltidsbåtarna från kvarteret Svalan (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
När Stockholms stadsmuseum år 1991 genomförde arkeologiska undersökningar i kvarteret Svalan
på Norrmalm, påträffades resterna av två ålderdomliga båtar. Vid undersökningen fick dessa
beteckningen A7 och A8. I föreliggande rapport kallas de för Svalan 1 respektive Svalan 2. Svalan
1 utgjordes av två sammanhängande delar av ett skrov, medan Svalan 2 utgjordes av en del av en
skrovsida.

När den arkeologiska undersökningen avslutats demonterades båtarna och deponerades i kar med
borsyrelösning ...
När Stockholms stadsmuseum år 1991 genomförde arkeologiska undersökningar i kvarteret Svalan
på Norrmalm, påträffades resterna av två ålderdomliga båtar. Vid undersökningen fick dessa
beteckningen A7 och A8. I föreliggande rapport kallas de för Svalan 1 respektive Svalan 2. Svalan
1 utgjordes av två sammanhängande delar av ett skrov, medan Svalan 2 utgjordes av en del av en
skrovsida.

När den arkeologiska undersökningen avslutats demonterades båtarna och deponerades i kar med
borsyrelösning i Sjöhistoriska museets magasinsutrymmen i Beckholmsberget. År 2007 började
lokalerna att utrymmas. Båtdelarna, som blivit liggande i sitt kar och mer eller mindre fallit i glömska, påträffades igen. I samband med detta beslöt Statens maritima museer och Stockholms Stadsmuseum att gemensamt genomföra en mer detaljerad dokumentation av fynden. Delarna i karet fotograferades och registrerades i dokumentationssystemet Intrasis. Med en Faro arm gjordes sedan 3D ritningar av de olika båtdelarna. Uppmätningen utfördes inför besökare, i Medeltidsmuseets provisoriska utställningslokaler i Kulturhuset i Stockholm. Slutligen togs även prover för dendrokronologisk och miljöarkeologisk analys. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:39:11
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/6e60a001-61a1-44de-9654-3fd89282ad8b | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Medeltidsbåtarna från kvarteret Svalan
Swedish

Identity
SMM 47163
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
När Stockholms stadsmuseum år 1991 genomförde arkeologiska undersökningar i kvarteret Svalan
på Norrmalm, påträffades resterna av två ålderdomliga båtar. Vid undersökningen fick dessa
beteckningen A7 och A8. I föreliggande rapport kallas de för Svalan 1 respektive Svalan 2. Svalan
1 utgjordes av två sammanhängande delar av ett skrov, medan Svalan 2 utgjordes av en del av en
skrovsida.

När den arkeologiska undersökningen avslutats demonterades båtarna och deponerades i kar med
borsyrelösning i Sjöhistoriska museets magasinsutrymmen i Beckholmsberget. År 2007 började
lokalerna att utrymmas. Båtdelarna, som blivit liggande i sitt kar och mer eller mindre fallit i glömska, påträffades igen. I samband med detta beslöt Statens maritima museer och Stockholms Stadsmuseum att gemensamt genomföra en mer detaljerad dokumentation av fynden. Delarna i karet fotograferades och registrerades i dokumentationssystemet Intrasis. Med en Faro arm gjordes sedan 3D ritningar av de olika båtdelarna. Uppmätningen utfördes inför besökare, i Medeltidsmuseets provisoriska utställningslokaler i Kulturhuset i Stockholm. Slutligen togs även prover för dendrokronologisk och miljöarkeologisk analys.
Swedish

Timespan
10/09/2007 - 05/10/2007

-Earliest time
10/09/2007
-Latest time
05/10/2007
-Place
-Organization
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Geodata
59.33008, 18.06086, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.33008
-Longitude (Easting)
18.06086
6580809, 674128, - SWEREF 99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6580809
-Longitude (Easting)
674128
Result

Svalan 1 var utifrån tidigare dateringar känd som Stockholms äldsta båt. De nya proverna
stärkte dateringen till tidig medeltid, och ringade in den sannolika avverkningsperioden för virket till
1230–1260. Skrovet var byggt av ek, med spant av furu och drev av djurhår. Virkets proveniens fastställdes med relativt hög sannolikhet till Kalmar län. Utförandet var elegant och byggnadsmässigt hänförbart till vikingatida skeppsbyggartradition. De bevarade delarna av båten härrörde från slaget till några bordgångar under relingsnivå.

Svalan 2, som tidigare daterats stratigrafiskt till 1600-talet, visade sig också härröra från medeltiden.
Avverkningsåret för virket bestämdes genom dendrokronologi till perioden 1333–1347,
och ursprunget bedömdes vara lokalt. Skrovet var ursprungligen helt byggt av ek och drevat med
djurhår. I sitt originalutförande hade det många karaktärsdrag av äldre, vikingatida skeppsbyggeri.
I ett senare skede har båten genomgått en omfattande renovering och ombyggnad. De bevarade
resterna av båten visade sig utgöra ett parti av styrbords skrovsida, från köl upp till sjätte
bordgången.

De bägge båtarna bör ha haft en längd på omkring 15 meter över stäv. Att döma av reparationer
har de varit i bruk under en längre period. Ingen av dem har använts sekundärt, i samband med
utfyllnader eller som fundament för kajer. Istället verkar de ha sjunkit eller övergetts på öppet vatten i det medeltida Stockholms periferi, utanför marker tillhöriga Klara kloster.

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2015:1
Swedish

-Report number
2015:1
-Monument type
Norwegian bokmål


Topic
Norwegian bokmål

No hits.