E 18 Gjerstad- Bamble NMM-2023029 (2023) [no]

Other languages: E 18 Gjerstad- Bamble (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Ny E-18 gjennom Telemark. Utvidelse av plangrensa for sak NMM-2018178 til å omfatte flere vann; Bråtvann og Hulvann i Kragerø og Bakkevann og Skaugtjønna i Bamble. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
09/02/2024 13:07:23
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9a8d3d08-a395-4685-ba12-6ad64ce8c618 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
E 18 Gjerstad- Bamble
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2023029
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Ny E-18 gjennom Telemark. Utvidelse av plangrensa for sak NMM-2018178 til å omfatte flere vann; Bråtvann og Hulvann i Kragerø og Bakkevann og Skaugtjønna i Bamble.
Norwegian bokmål

Timespan
26/06/2023 - 28/06/2023

-Earliest time
26/06/2023
-Latest time
28/06/2023
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2023029
-Latitude (Northing)
6535014.24
-Longitude (Easting)
524507.94
-Identity
NMM-2023029
-Latitude (Northing)
6526488.03
-Longitude (Easting)
510358.84
Result

Bakkevann og Skaugtjenna ble undersøkt med snorkling langs land ut til 5 m dybde. I Skaugtjenna ble det påvist en skroghel pram i en skråning med baugen mot land, hellende mot babord. Det ligger flere steiner i den. Steinene kan ha kommet til etter at den sank, men det kan også være at den har blitt lagt til trutning og så forlatt. Det sto et hampetau opp fra stevnen som tyder på at den kan ha gått ned mens den lå fortøyd. I esingen er det beslag for åregafler, men de står ikke i. I akterspeilet er det en nedsenking som tyder på at prammen kan ha hatt påhengsmotor. Skroget ser ut til å ha vært malt. Prammen vurderes å være yngre enn 100 år og er ikke vernet etter kulturminneloven.
I Hullvann ble det snorklet i Vesterbekkilen og Stidalskilen uten funn.
Bråtvann ble undersøkt med sonar og det ble påvist en anomali med båtform på 13 m dyp. Det ble forsøkt å dykke på anomalien, men høy turbiditet ga null sikt i vannet og dykket måtte avbrytes. Anomalien er uavklart.

Norwegian bokmål

No hits.