Eggby 1 Såntorp 11:1 1M16-107022 (1963 - 1966) [sv]

Other languages: Eggby 1 Såntorp 11:1 (swedish)

Undersökningar Västergötland (Västergötlands museum) [sv]

Description
Arkeologisk Undersökning 1963-66 av gravfält (Eggby 1:1)
Plats: Västergötland, Skara, Valle, Eggby, Såntorp, Såntorp 11:1 [sv]
Dataset owner
Västergötlands museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
16/11/2023 13:43:08
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/acd05b09-dcf6-455f-8f62-e13abdaa9ec0 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Eggby 1 Såntorp 11:1
Swedish

Identity
1M16-107022
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk Undersökning 1963-66 av gravfält (Eggby 1:1)
Plats: Västergötland, Skara, Valle, Eggby, Såntorp, Såntorp 11:1
Swedish

Timespan
1963 - 1966

-Earliest time
1963
-Latest time
1966
Place
Eggby (Socken) [sv], , Västergötland, Västra Götaland, Skara, Valle, Eggby, Såntorp, Såntorp 11:1, Skaraborg [sv]

-Place
Swedish

-Place (text)
Västergötland, Västra Götaland, Skara, Valle, Eggby, Såntorp, Såntorp 11:1, Skaraborg
Swedish
-Place
Swedish
Has investigated
Has investigated (id)
RAÄ: Eggby 1:1

-Id
Eggby 1:1
-System
RAÄ
RAÄ Lämningsnummer: L1963:9596

-Id
L1963:9596
-System
RAÄ Lämningsnummer
Geodata
58.42928, 13.67035, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.42928
-Longitude (Easting)
13.67035
-Case type
-Registration number
7929/64
-Case type
Swedish

-Registration number
321-1486-2005
Result

Vid undersökningarna påträffades 258 anläggningar bestående bl. a. av 1 röseliknande stensättning, 77 urnebrandgropar med keramik, 7 gropar med keramik, 68 urnebrandgropar med kärl i förgängligt material, 40 övriga gropar, 1 stenpackning, 2 skelettgravar med stenpackning och 5 brandlager/härdar. Fynd av bl. a. skäror, krumknivar, prylar, nålar, kammar, människoben och djurben. Gravfältet är oundersökt både N, S, V och delvis Ö om det på 1960-talet undersökta området. 24 stycken C14-prov, anläggningar och fynd daterar gravfältet till slutet av äldre förromersk järnålder till äldre romersk järnålder, 350 f.Kr.-150 e.Kr.

Swedish

Report
GOTARC C nr 49

-Report number
GOTARC C nr 49
-Number
1M16-107022
DigitaltMuseum
1M16-107022
-Id
1M16-107022
-System
DigitaltMuseum
No hits.