Innseiling Arendal del 2 NMM-2022357 (2023) [no]

Other languages: Innseiling Arendal del 2 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Utdyping av innseilingen til Arendal. Undersøkt i 2021 (NMM-2021123), men dumpeområdet ved Eydehavn har blitt flytta. Undersøkt i 2023 med sidesøkende sonar og ROV. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
23/06/2023 13:34:19
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b9fa6e80-810e-4ea1-9e33-cc443a185a5c | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Innseiling Arendal del 2
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2022357
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Utdyping av innseilingen til Arendal. Undersøkt i 2021 (NMM-2021123), men dumpeområdet ved Eydehavn har blitt flytta. Undersøkt i 2023 med sidesøkende sonar og ROV.
Norwegian bokmål

Timespan
18/01/2023 - 19/01/2023

-Earliest time
18/01/2023
-Latest time
19/01/2023
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Preceded by
Geodata
-Identity
NMM-2022357
-Latitude (Northing)
6484303.5
-Longitude (Easting)
493753.08
Result

To båtvrak ble påvist med sidesøkende sonar, men ved punktdykk med ROV viste begge seg å være glassfiberbåter med tverrhekk og er ikke vernet etter kulturminneloven.

Norwegian bokmål

No hits.