Svindersviken FU SMM 2081104 (2015) [sv]

Svindersviken FU (swedish)

Undersökningar Statens maritima museer (Statens maritima museer) [sv]

Description
Sjöhistoriska museet har i oktober 2015 utfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av fartygslämning Nacka 275 samt delvist undersökt hamnanläggningen Nacka 277. Förundersökningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av en planerad sjökabel. Nacka 275 är en näst intill helt övertäckt fartygslämning som är daterad till efter 1650.Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-1088
SMM projektnummer: 2081105
Länsstyrelsens dnr: 43111–3154–2015
S...
Sjöhistoriska museet har i oktober 2015 utfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av fartygslämning Nacka 275 samt delvist undersökt hamnanläggningen Nacka 277. Förundersökningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av en planerad sjökabel. Nacka 275 är en näst intill helt övertäckt fartygslämning som är daterad till efter 1650.Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-1088
SMM projektnummer: 2081105
Länsstyrelsens dnr: 43111–3154–2015
SMM projektledare: Jim Hansson, Statens maritima museer
Fältansvarig: Jim Hansson
Orsak till undersökningarna: kabelnedläggning
Uppdragsgivare: Nacka Energi AB
Undersökningstyp: Arkeologisk förundersökning.
Undersökningstid: 16-17 november.
Plats: Svindersviken, RAÄ Nacka 275 och 277
Kommun: Nacka
Län: Stockholms län
Landskap: Södermanland
Socken: Nacka
Rapportansvarig: Jim Hansson
Deltagare: Mikael Fredholm, Jens Lindström och Jim Hansson
Undersökt yta: 50 m²
Undersökningens m.ö.h: -1 till -2 m.ö.h
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N 6578789/E 678060 (SWEREF 99 TM)
Sjökort: 6142 [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
28/04/2016 08:08:35
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/f7d035f0-85ad-4f23-8464-9b638c4c174f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Svindersviken FU
Swedish

Identity
SMM 2081104
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Sjöhistoriska museet har i oktober 2015 utfört en arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av fartygslämning Nacka 275 samt delvist undersökt hamnanläggningen Nacka 277. Förundersökningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län med anledning av en planerad sjökabel. Nacka 275 är en näst intill helt övertäckt fartygslämning som är daterad till efter 1650.Statens maritima museers dnr: 5.3.1–2015-1088
SMM projektnummer: 2081105
Länsstyrelsens dnr: 43111–3154–2015
SMM projektledare: Jim Hansson, Statens maritima museer
Fältansvarig: Jim Hansson
Orsak till undersökningarna: kabelnedläggning
Uppdragsgivare: Nacka Energi AB
Undersökningstyp: Arkeologisk förundersökning.
Undersökningstid: 16-17 november.
Plats: Svindersviken, RAÄ Nacka 275 och 277
Kommun: Nacka
Län: Stockholms län
Landskap: Södermanland
Socken: Nacka
Rapportansvarig: Jim Hansson
Deltagare: Mikael Fredholm, Jens Lindström och Jim Hansson
Undersökt yta: 50 m²
Undersökningens m.ö.h: -1 till -2 m.ö.h
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM
Koordinater för utredningens sydvästra hörn:
N 6578789/E 678060 (SWEREF 99 TM)
Sjökort: 6142
Swedish

Timespan
16/10/2015 - 17/10/2015

-Earliest time
16/10/2015
-Latest time
17/10/2015
-Role
-Organization
-Role
Swedish

-Person
Geodata
59.31038, 18.12855, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.31038
-Longitude (Easting)
18.12855
6578789, 678060, - SWEREF99 TM (EPSG:3006) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
6578789
-Longitude (Easting)
678060
-Case type
-Registration number
43111-31540-2015
-Case type
-Registration number
5.3.1-2015-1088
Result

I syfte att fastslå fartygslämningens (Nacka 275) ursprungliga storlek togs en bottenstock upp för dokumentation på land och återdeponerades efter avslutad dokumentation. Med denna information och sonderingar kunde vraket avgränsas till ett kärnområde på cirka 9 x 2 meter. En tre meters avgränsning runt vraket gjordes och resulterade i ett område på cirka 15 x 8 meter innehållande mestadels löst liggande skeppstimmer. Delar av flera ekfat ligger i vrakområdets norra del men kan inte med säkerhet knytas till skeppet.

Kulturlagret inom hamnanläggningen Nacka 277 är rikt på fynd, främst i form av flaskor, ekfat, keramik, konstruktionstimmer från bryggor och huggspån som ligger ytligt. Enstaka fynd i kulturlagret, bland annat fragment av kritpipor och en yngre rödgodsskål som daterats till 1700- tal påträffades inom hamnanläggningen Nacka 277. Liknande fynd och dateringar konstaterades även vid förstudien 2011. Inga fasta konstruktioner förutom dagens brygga fanns i undersökningsområdet inom Nacka 277.

Swedish

-Text
Sjöhistoriska museet arkeologisk rapport 2016:3
Swedish

-Report number
2016:3
Dating/monument type
-Monument type
No hits.