Svinør NMM-2018163 (2019) [no]

Other languages: Svinør (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Registrering rundt hele Svinør i forbindelse med kommunal reguleringsplan. Avgrensing av tidligere registrert kulturlag i havna, Askeladden ID 100500. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 13:18:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/11fcd508-3815-4f3e-8c2b-e33d39a01482 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Svinør
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2018163
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Registrering rundt hele Svinør i forbindelse med kommunal reguleringsplan. Avgrensing av tidligere registrert kulturlag i havna, Askeladden ID 100500.
Norwegian bokmål

Timespan
01/03/2019 - 15/04/2019

-Earliest time
01/03/2019
-Latest time
15/04/2019
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Has investigated (id)
Askeladden ID: 260535

-Id
260535
-System
Askeladden ID
Geodata
-Identity
NMM-2018163
-Latitude (Northing)
6433540
-Longitude (Easting)
395066
Result

Kulturlaget i havna har større utstrekning enn tidligere registrert. Laget ble avgrenset. Store mengder steingods, keramikk, glass, krittpiper og dyrebein. Også en del moderne materiale. På østsida av Skipskranholmen ble det påvist ballast, Askeladden ID 260535. Rundt Svinør-øyenes østre, sørlige og vestre sider ble det ikke gjort funn.

Norwegian bokmål

Dating/monument type
Hamnområde [sv] Kulturlag
1600 1900
Steingods, keramikk, glass, dyrebein, krittpiper, og annet havnemateriale.
Lang kontinuitet, men høyest aktivitet ca 1700-1850

-Monument type
Swedish

-Specification
Kulturlag
Norwegian bokmål

-Description
Steingods, keramikk, glass, dyrebein, krittpiper, og annet havnemateriale.
Norwegian bokmål

-Time
1600 1900

--Earliest time
1600
--Latest time
1900
-Dating comment
Lang kontinuitet, men høyest aktivitet ca 1700-1850
Norwegian bokmål
No hits.