NMM-2020050 Risør sentrum (2020) [no]

Other languages: NMM-2020050 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Arkeologisk registrering av kulturminner under vann, i forbindelse med reguleringsplan for Risør sentrum. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2022 13:06:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/5adc338a-6bd1-427e-9508-9f10c47f42a3 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020050
Norwegian bokmål

Identity
Risør sentrum
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Arkeologisk registrering av kulturminner under vann, i forbindelse med reguleringsplan for Risør sentrum.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
58.7211, 9.23757, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020050
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.7211
-Longitude (Easting)
9.23757
Result

Ett automatisk fredet kulturminne ble påvist ved bryggeanleggene, men noe lenger ut mot sjøen enn opprinnelig lagt inn i kulturminneregisteret Askeladden. Kulturlaget bestod av spredt flint og noe keramikk og en krittpipestilk.

Norwegian bokmål

Dating/monument type
Havneområde
Funn av havnemateriale. Keramikk, krittpiper og "beger" av metall funnet i 1970. ID 140337
Eldre enn 100 år.

-Specification
Havneområde
Norwegian bokmål

-Description
Funn av havnemateriale. Keramikk, krittpiper og "beger" av metall funnet i 1970. ID 140337
Eldre enn 100 år.
Norwegian bokmål
Anker
Anker med trestokk. På grunn av spissingen på ankeret vurderes det til å være sent 1700-tall.

-Specification
Anker
Norwegian bokmål

-Description
Anker med trestokk. På grunn av spissingen på ankeret vurderes det til å være sent 1700-tall.
Norwegian bokmål

No hits.