Tømmerkaia NMM-2023187 (2023) [no]

Other languages: Tømmerkaia (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Reguleringsplan for Tømmerkaia som omfatter utfylling i elva [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
18/09/2023 10:49:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7e4466b7-df79-4b4d-932f-8a513ca14b61 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Tømmerkaia
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2023187
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Reguleringsplan for Tømmerkaia som omfatter utfylling i elva
Norwegian bokmål

Timespan
12/09/2023 - 13/09/2023

-Earliest time
12/09/2023
-Latest time
13/09/2023
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
-Identity
NMM-2023187
-Latitude (Northing)
6562689.96
-Longitude (Easting)
534912.84
Result

Det ligger spredt flintballast jevnt over i den grunne delen av området. Utenfor faller fjellet ned mot 15-16 m. Det ble påvist to båter, men de er av nyere dato og ikke vernet etter kulturminneloven.

Norwegian bokmål

No hits.