NMM-2017117 Lagmannsgrunna (2020) [no]

Other languages: NMM-2017117 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Registrering rundt Lagmannsgrunna der det skal etableres en friluftsøy ved hjelp av overskuddsmasser fra E-18 og Ringeriksbane-utbygging. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:47:26
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/d9efcb2d-73aa-46ad-8fd4-b7e4b67769d5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2017117
Norwegian bokmål

Identity
Lagmannsgrunna
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Registrering rundt Lagmannsgrunna der det skal etableres en friluftsøy ved hjelp av overskuddsmasser fra E-18 og Ringeriksbane-utbygging.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
59.89759, 10.63872, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2017117
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.89759
-Longitude (Easting)
10.63872
Result

Særdeles dårlig sikt i vannet under registreringen. Mudderbunn uten funn av kulturminner.

Norwegian bokmål

No hits.