E 18 Tvedestrand- Bamble NMM-2018178 (2021) [no]

Other languages: E 18 Tvedestrand- Bamble (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Registrering i flere små vann i trase for ny E-18 mellom Bamble og Tvedestrand i kommunene Bamble, Kragerø (Vestfold og Telemark), Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad (Agder). [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
02/09/2021 16:03:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/4919563f-606a-40b1-9a6c-74ad614859fe | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
E 18 Tvedestrand- Bamble
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2018178
Investigation type
Norwegian bokmål

Purpose
Swedish

Description
Registrering i flere små vann i trase for ny E-18 mellom Bamble og Tvedestrand i kommunene Bamble, Kragerø (Vestfold og Telemark), Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad (Agder).
Norwegian bokmål

Timespan
2021 - 2021

-Earliest time
2021
-Latest time
2021
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Has investigated (id)
Askeladden: ID 276623

-Id
ID 276623
-System
Askeladden
Askeladden: ID 276624

-Id
ID 276624
-System
Askeladden
Askeladden: ID 276625

-Id
ID 276625
-System
Askeladden
Geodata
6534962.27, 525429.56, - WGS 84 / UTM zone 32N (EPSG:32632)

-Identity
NMM-2018178
-Latitude (Northing)
6534962.27
-Longitude (Easting)
525429.56
Result

Det ble ikke påvist kulturminner verna eller freda etter loven, men funn av moderne anlegg fra tømmerfløtning på 1900-tallet

Norwegian bokmål

Dating/monument type
Flottningsanläggning [sv] ID 276624 Østerfoss
Steinfylt, lafta bolverk til styring av fløtningstømmer. Ligger på tvers av strømmen rett nedenfor strykene. 0,5-2 m dybde

-Monument type
-Specification
ID 276624 Østerfoss
Norwegian bokmål

-Description
Steinfylt, lafta bolverk til styring av fløtningstømmer. Ligger på tvers av strømmen rett nedenfor strykene. 0,5-2 m dybde
Norwegian bokmål

Flottningsanläggning [sv] ID 276623 Bakkevann
Løse stokker med laftehogg antatt å tilhøre en stem eller damanlegg.

-Monument type
-Specification
ID 276623 Bakkevann
Norwegian bokmål

-Description
Løse stokker med laftehogg antatt å tilhøre en stem eller damanlegg.
Norwegian bokmål

Skipsfunn [no] ID 276625 Skjerkholtlonene
Deler av en klinkbygget pram

-Monument type
Norwegian bokmål


-Specification
ID 276625 Skjerkholtlonene
Norwegian bokmål

-Description
Deler av en klinkbygget pram
Norwegian bokmål
No hits.