NMM-2020130 Portør (2020) [no]

Other languages: NMM-2020130 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Etablering av kommunalt vann- og avløpsanlegg på Portør. Planen omhandler flere eiendommer i skjærgården og det vil være en ca fem kilometer lang sjøledning med tre landtak. Området må befares av arkeologer ved Norsk Maritimt Museum. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 17:04:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a7ba704a-70b5-4e9a-8c5b-c1e501a7ad68 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020130
Norwegian bokmål

Identity
Portør
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Etablering av kommunalt vann- og avløpsanlegg på Portør. Planen omhandler flere eiendommer i skjærgården og det vil være en ca fem kilometer lang sjøledning med tre landtak. Området må befares av arkeologer ved Norsk Maritimt Museum.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
58.77032, 9.37524, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020130
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.77032
-Longitude (Easting)
9.37524
Result

Det ble registrert rester etter et skipsforlis (ID 269537) og et stokkanker (ID 269536).

Norwegian bokmål

Dating/monument type
Forlislokalitet
Tegl og flint i et område der det ikke kan ha vært havnvirksomhet eller omlasting. Nærliggende å tolke disse funnene, på dette stedet, som rester etter et forlis. (ID 269537)

-Specification
Forlislokalitet
Norwegian bokmål

-Description
Tegl og flint i et område der det ikke kan ha vært havnvirksomhet eller omlasting. Nærliggende å tolke disse funnene, på dette stedet, som rester etter et forlis. (ID 269537)
Norwegian bokmål
Stokkanker
Ankeret har jernstokk og har målene: 138 cm mellom flukene, 234 cm lang egg og 214 cm lang stokk. Det var spor av en bortrustet ring og det lå noen korroderte rester av kjetting like ved dette.

-Specification
Stokkanker
Norwegian bokmål

-Description
Ankeret har jernstokk og har målene: 138 cm mellom flukene, 234 cm lang egg og 214 cm lang stokk. Det var spor av en bortrustet ring og det lå noen korroderte rester av kjetting like ved dette.
Norwegian bokmål
No hits.