NMM-2020056 Sinnesodden (2020) [no]

Other languages: NMM-2020056 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Det skal legges til rette for utvikling av boliger og fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Norsk Maritimt Museum må gjennomføre en befaring der det gjøres en arkeologisk registrering under vann i det området av Seljordsvatn som omfattes av plangrensen. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 16:58:25
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b07f9e08-2f83-4683-9034-b76e6c0ed4f4 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020056
Norwegian bokmål

Identity
Sinnesodden
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Det skal legges til rette for utvikling av boliger og fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Norsk Maritimt Museum må gjennomføre en befaring der det gjøres en arkeologisk registrering under vann i det området av Seljordsvatn som omfattes av plangrensen.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
59.47525, 8.65317, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020056
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.47525
-Longitude (Easting)
8.65317
Result

Det ble funnet to båtvrak under registreringen. Vrakene er yngre enn 100 år og omfattes ikke av kulturminneloven § 14.

Norwegian bokmål

No hits.