NMM-2020093 E6 Innlandet (2020) [no]

Other languages: NMM-2020093 (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Reguleringsplan for ny E6 mellom Roterud og Storhove i Gjøvik og Lillehammer. Det skal gjennomføres en arkeologisk registrering i planområdets sjøområder jm. kml § 9 om undersøkelsesplikten. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
25/03/2021 17:01:27
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cbde02a2-2558-48bc-b501-4e537cb3acb1 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
NMM-2020093
Norwegian bokmål

Identity
E6 Innlandet
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
Reguleringsplan for ny E6 mellom Roterud og Storhove i Gjøvik og Lillehammer. Det skal gjennomføres en arkeologisk registrering i planområdets sjøområder jm. kml § 9 om undersøkelsesplikten.
Norwegian bokmål

Timespan
2020 - 2020

-Earliest time
2020
-Latest time
2020
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
61.07877, 10.43065, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Identity
NMM-2020093
-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
61.07877
-Longitude (Easting)
10.43065
Result

Det viser seg å være svært dårlige bevaringsforhold for organisk materiale i reguleringssonen. Det ble ikke påvist nye kulturminner utover båtstøa registrert av Oppland fylkeskommune i 2014 (ID 222592).

Norwegian bokmål

Dating/monument type
Båtstø
Båtstø bestående av steiner av varierende størrelse og framstår som en lav odde, i tilknytning til opprinnelig vannstand. Fasongen er tresidig, med den spisse enden vendt ut i vannet. Strukturen skiller seg ut i det omkringliggende området, som er lite kupert, og det er er ikke usannsynlig at den er bygget av mennesker. Det ble ikke gjort funn i nærheten av strukturen som gir svar angående funksjon og alder. Den kan ha vært benyttet i direkte forbindelse med fiske, for eksempel ved at man brukte den som en opphøyet plattform for dragning av not. En annen mulighet er at den har vært brukt til ilandstigning fra båt, enten i forbindelse med fiske eller annen transport. På land like ved strukturen er det blitt undersøkt en hustuft fra jernalder (id. 170887), og stedet er tolket som et hov. Muligens kan disse ses i sammenheng. Strukturens plassering i forhold til opprinnelig strandlinje indikerer at den stammer fra før reguleringen. Strukturen er sannsynligvis menneskeskapt og kan ha høy alder.

-Specification
Båtstø
Norwegian bokmål

-Description
Båtstø bestående av steiner av varierende størrelse og framstår som en lav odde, i tilknytning til opprinnelig vannstand. Fasongen er tresidig, med den spisse enden vendt ut i vannet. Strukturen skiller seg ut i det omkringliggende området, som er lite kupert, og det er er ikke usannsynlig at den er bygget av mennesker. Det ble ikke gjort funn i nærheten av strukturen som gir svar angående funksjon og alder. Den kan ha vært benyttet i direkte forbindelse med fiske, for eksempel ved at man brukte den som en opphøyet plattform for dragning av not. En annen mulighet er at den har vært brukt til ilandstigning fra båt, enten i forbindelse med fiske eller annen transport. På land like ved strukturen er det blitt undersøkt en hustuft fra jernalder (id. 170887), og stedet er tolket som et hov. Muligens kan disse ses i sammenheng. Strukturens plassering i forhold til opprinnelig strandlinje indikerer at den stammer fra før reguleringen. Strukturen er sannsynligvis menneskeskapt og kan ha høy alder.
Norwegian bokmål
No hits.