Åros - Ny Hellesund NMM-2017192 (2017) [no]

Other languages: Åros - Ny Hellesund (norwegian bokmål)

Undersøkelser/prosjekter NMM (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
I forbindelse med etablering av ny avløpsledning fra Åros til Ny-Hellesund i Søgne kommune, ble det i perioden 06.-10.11.2017 gjennomført marinarkeologiske registreringer i planområdet. Den planlagte ledningen har en rekke landtak på flere av øyene og holmene rundt Ny-Hellesund. I den omsøkte traseen var det på forhånd registrert flere kulturminner under vann vernet gjennom Kulturminnelovens § 14. Det gjelder både skipsvrak og gjenstander (havnefunn). Flere av lokalitetene manglet en presis k... I forbindelse med etablering av ny avløpsledning fra Åros til Ny-Hellesund i Søgne kommune, ble det i perioden 06.-10.11.2017 gjennomført marinarkeologiske registreringer i planområdet. Den planlagte ledningen har en rekke landtak på flere av øyene og holmene rundt Ny-Hellesund. I den omsøkte traseen var det på forhånd registrert flere kulturminner under vann vernet gjennom Kulturminnelovens § 14. Det gjelder både skipsvrak og gjenstander (havnefunn). Flere av lokalitetene manglet en presis kartfesting. I tillegg var store deler av sjøledningstraseen ikke systematisk undersøkt marinarkeologisk. Ut fra det store antallet kjente funn og områdets lange sjøfartshistorie anså NMM potensialet for funn av ytterligere kulturminner under vann som høyt. [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
20/10/2020 04:46:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/3d7d275d-ad09-4ea4-969e-901e7d3698a3 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åros - Ny Hellesund
Norwegian bokmål

Identity
NMM-2017192
Investigation type
Norwegian bokmål

Description
I forbindelse med etablering av ny avløpsledning fra Åros til Ny-Hellesund i Søgne kommune, ble det i perioden 06.-10.11.2017 gjennomført marinarkeologiske registreringer i planområdet. Den planlagte ledningen har en rekke landtak på flere av øyene og holmene rundt Ny-Hellesund. I den omsøkte traseen var det på forhånd registrert flere kulturminner under vann vernet gjennom Kulturminnelovens § 14. Det gjelder både skipsvrak og gjenstander (havnefunn). Flere av lokalitetene manglet en presis kartfesting. I tillegg var store deler av sjøledningstraseen ikke systematisk undersøkt marinarkeologisk. Ut fra det store antallet kjente funn og områdets lange sjøfartshistorie anså NMM potensialet for funn av ytterligere kulturminner under vann som høyt.
Norwegian bokmål

Timespan
2017 - 2017

-Earliest time
2017
-Latest time
2017
Place
, , Hellesundfjorden, Søgne [no]

-Place (text)
Hellesundfjorden, Søgne
Norwegian bokmål
-Place
Norwegian bokmål
-Role
-Organization
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
Norwegian bokmål
Geodata
6435100.65, 431272.99, - WGS 84 / UTM zone 32N (EPSG:32632)

-Latitude (Northing)
6435100.65
-Longitude (Easting)
431272.99
58.05208, 7.83556, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
58.05208
-Longitude (Easting)
7.83556
Result

Åros-Monsøya – Fra landtaket inne ved Åros og ut til Monsøya var det ikke kjente marine kulturminner fra før, og det ble heller ikke gjort nye funn.

Monsøya nord og vest – Denne delen av traseen ble i hovedsak undersøkt med sonar, men det ble også dykket på sørsiden av Kvidbjørnsholmen. Det ble ikke gjort funn av marine kulturminner i ledningens planlagte trase.

Ny-Hellesund - I forbindelse med søk i den skisserte ledningstraseen ble det oppdaget flere marine kulturminner som tidligere ikke var kjent for NMM. På vestsiden av Ny-Hellesund gjelder det ett skipsvrak og seks ballastrøyser. På østsiden av Monsøya ble det gjort funn av gjenstandsmateriale som viser at dette har vært en eldre ankringsplass. Funnene har blitt lagt inn i NMMs funnregister og Askeladden.

Det var fra tidligere registreringer flere kjente marine kulturminner i område hvor det ble gjort en konfliktvurdering i forhold til tiltaket. Disse kulturminnene kan man lese mer om i gjeldene rapport.

Norwegian bokmål

Report
Norwegian bokmål

-Text
Rapport ved Elling Utvik Wammer
Norwegian bokmål

-Report number
2017:15
Dating/monument type
Skipsfunn [no] Skipsvrak (Askeladden ID 232331)
På en skjellsand-dekket hylle i undervanns-terrenget, på østsiden av Drengeholmen, ble det først observert en ansamling av 10-20 gule teglstein. Ved sonding med jordbor kunne det konstateres at skrogflaket hadde en utstrekning på minst 15m lengde. Selv om det ikke kan bevises uten nærmere undersøkelser, peker både funnstedets lokalisering og det observerte gjenstandsmaterialet mot at vraket som ble registrert er restene av Pelikanen som skal ha forlist ved Drengeholmen i 1697.

-Monument type
Norwegian bokmål


-Specification
Skipsvrak (Askeladden ID 232331)
Norwegian bokmål

-Description
På en skjellsand-dekket hylle i undervanns-terrenget, på østsiden av Drengeholmen, ble det først observert en ansamling av 10-20 gule teglstein. Ved sonding med jordbor kunne det konstateres at skrogflaket hadde en utstrekning på minst 15m lengde. Selv om det ikke kan bevises uten nærmere undersøkelser, peker både funnstedets lokalisering og det observerte gjenstandsmaterialet mot at vraket som ble registrert er restene av Pelikanen som skal ha forlist ved Drengeholmen i 1697.
Norwegian bokmål

-Period
English

Norwegian bokmål

Swedish
Ballastplats [sv] Ballastrøys (Askeladden ID 232349)
På skrånende skjellsandbunn, et stort, men relativt klart avgrenset felt med grå grus, som dannet en svak forhøyning. Inneholdt både flintknoller og kalksteiner opp til en nevestørrelse.

-Monument type
Swedish

-Specification
Ballastrøys (Askeladden ID 232349)
Norwegian bokmål

-Description
På skrånende skjellsandbunn, et stort, men relativt klart avgrenset felt med grå grus, som dannet en svak forhøyning. Inneholdt både flintknoller og kalksteiner opp til en nevestørrelse.
Norwegian bokmål
Ballastplats [sv] Spredt ballast (Askeladden ID 232355)
På skrånende skjellsandbunn: Konsentrasjon av flintknoller i nevestørrelse innenfor et begrenset område på 5-10m diameter. Kun spredt i plan på sjøbunnens overflate, ikke røys.

-Monument type
Swedish

-Specification
Spredt ballast (Askeladden ID 232355)
Norwegian bokmål

-Description
På skrånende skjellsandbunn: Konsentrasjon av flintknoller i nevestørrelse innenfor et begrenset område på 5-10m diameter. Kun spredt i plan på sjøbunnens overflate, ikke røys.
Norwegian bokmål
Ballastplats [sv] Ballastrøys (Askeladden ID 232357)
På skrånende skjellsandbunn, noen meter fra bratt berg på nordsiden (inn mot Monsøya): Avgrenset samling flintknoller i nevestørrelse. Røysa er ca. 5m i diameter, men stakk minimalt opp fra sjøbunnen.

-Monument type
Swedish

-Specification
Ballastrøys (Askeladden ID 232357)
Norwegian bokmål

-Description
På skrånende skjellsandbunn, noen meter fra bratt berg på nordsiden (inn mot Monsøya): Avgrenset samling flintknoller i nevestørrelse. Røysa er ca. 5m i diameter, men stakk minimalt opp fra sjøbunnen.
Norwegian bokmål
Ballastplats [sv] Ballastrøys (Askeladden ID 232360)
På skrånende skjellsandbunn: Flintknoller i nevestørrelse, teglstein, keramiske flis av eldre type (lik f.eks. Flisevraket, NMM funnr. 10320008, datert 1500-tall) og etter-reformatorisk keramikk, samt kraftig takstein. Funnene ligger samlet innenfor et begrenset område og tolkes derfor som ballastmasser. Konsentrasjonen/ballastrøysa er mellom 5 og 10m i diameter, men bygger ikke opp fra sjøbunnen.

-Monument type
Swedish

-Specification
Ballastrøys (Askeladden ID 232360)
Norwegian bokmål

-Description
På skrånende skjellsandbunn: Flintknoller i nevestørrelse, teglstein, keramiske flis av eldre type (lik f.eks. Flisevraket, NMM funnr. 10320008, datert 1500-tall) og etter-reformatorisk keramikk, samt kraftig takstein. Funnene ligger samlet innenfor et begrenset område og tolkes derfor som ballastmasser. Konsentrasjonen/ballastrøysa er mellom 5 og 10m i diameter, men bygger ikke opp fra sjøbunnen.
Norwegian bokmål
Ballastplats [sv] Ballastrøys (Askeladden ID 232361)
På hyller mellom bergkoller, funn av konsentrasjon av kalksteins-fragmenter, som framsto som dumpet fra overflaten. Antakelig ballastmasser. Funnområdet er ikke endelig avgrenset, siden terrenget skråner bratt ned mot 30m og mer. Prøve ble tatt med og er magasinert ved NMM.

-Monument type
Swedish

-Specification
Ballastrøys (Askeladden ID 232361)
Norwegian bokmål

-Description
På hyller mellom bergkoller, funn av konsentrasjon av kalksteins-fragmenter, som framsto som dumpet fra overflaten. Antakelig ballastmasser. Funnområdet er ikke endelig avgrenset, siden terrenget skråner bratt ned mot 30m og mer. Prøve ble tatt med og er magasinert ved NMM.
Norwegian bokmål
Ballastplats [sv] Røys, usikker forklaring (Askeladden ID 232363)
I en bukt som lokalt kalles Ramshola ble det registrert en ca. 10m lang, 4-5m bred og opp mot 2m høy røys av stein. Røysa er klart avgrenset med skjellsand på sidene. Røysa var smal i hver kortende, og hadde tilnærmet skipsfasong. Røysa lå orientert omtrent SV-NØ, dvs. pekende inn i nevnte bukt. Dybde på sjøbunnen omkring røysa var mellom 4 og 6,5 m. Steinstørrelsen var for det meste relativt homogen, med steiner på ca. 20cm i diameter. På toppen av røysa i den søndre enden og langs østsiden lå det imidlertid flere større steinblokker, målt til 70cm største lengde. Det ble sondet med jordbor og børstet i sanden langs kanten av røysa uten at det ble funnet treverk.

-Monument type
Swedish

-Specification
Røys, usikker forklaring (Askeladden ID 232363)
Norwegian bokmål

-Description
I en bukt som lokalt kalles Ramshola ble det registrert en ca. 10m lang, 4-5m bred og opp mot 2m høy røys av stein. Røysa er klart avgrenset med skjellsand på sidene. Røysa var smal i hver kortende, og hadde tilnærmet skipsfasong. Røysa lå orientert omtrent SV-NØ, dvs. pekende inn i nevnte bukt. Dybde på sjøbunnen omkring røysa var mellom 4 og 6,5 m. Steinstørrelsen var for det meste relativt homogen, med steiner på ca. 20cm i diameter. På toppen av røysa i den søndre enden og langs østsiden lå det imidlertid flere større steinblokker, målt til 70cm største lengde. Det ble sondet med jordbor og børstet i sanden langs kanten av røysa uten at det ble funnet treverk.
Norwegian bokmål
Hamnområde [sv] Havnemateriale (NMM funn 10180083)
Under dykking i Vragevika, på østsiden av Monsøya, ble det på mellom 20 og 30m dyp funnet enkelte løse gjenstander av eldre dato; krittpipestilk, keramikk, bl.a. «Mullet»-flaske med mer. Ingen av gjenstandene kunne med sikkerhet sies å være eldre enn 1800. Vragevika (Wrageviig) avmerkes og beskrives i Løwenørns seilingsbeskrivelse fra ca. 1800 som stoppe- og ankringsplass (Sørensen 2011:16 og 35) Funntettheten er svært lav, og bunnen er så hard at det er liten mulighet for omfangsrike kulturlag.

-Monument type
Swedish

-Specification
Havnemateriale (NMM funn 10180083)
Norwegian bokmål

-Description
Under dykking i Vragevika, på østsiden av Monsøya, ble det på mellom 20 og 30m dyp funnet enkelte løse gjenstander av eldre dato; krittpipestilk, keramikk, bl.a. «Mullet»-flaske med mer. Ingen av gjenstandene kunne med sikkerhet sies å være eldre enn 1800. Vragevika (Wrageviig) avmerkes og beskrives i Løwenørns seilingsbeskrivelse fra ca. 1800 som stoppe- og ankringsplass (Sørensen 2011:16 og 35) Funntettheten er svært lav, og bunnen er så hard at det er liten mulighet for omfangsrike kulturlag.
Norwegian bokmål
Web reference
-Text
Marinarkeologi i Agders uthavner
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

NMM-FM Pro
2017192
-Id
2017192
-System
NMM-FM Pro
No hits.